Reduserte utslipp av kortlevde klimaforurensere

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Å kutte utslipp av kortlevde klimaforurensere kan redusere global oppvarming med 0,6 grader innen 2050. Derfor deltar Norge aktivt i Koalisjonen for klima og ren luft og andre internasjonale initiativ for å redusere slike utslipp.

Under klimaforhandlingene i Paris ledet Norge, ved politisk rådgiver Jens Frølich Holte, sammen med Marokkos miljøminister Hakima El Haite og UNEP-sjef Achim Steiner, høynivåmøtet i Koalisjonen for klima og ren luft (CCAC). 34 ministere deltok på møtet. De vedtok blant annet en femårig plan for å redusere utslippene av kortlevde klimaforurensere.

- Helt konkret handler dette om å redusere utslippene fra alt fra fakling under oljeproduksjon til utslipp fra søppelfyllinger. Det er oppløftende at så mange land forplikter seg til å redusere utslippene de neste fem årene, sier Holte.

Koalisjonen leverer

Ministerne annonserte også hvordan deres land vil bidra til koalisjonens arbeidsplan de neste fem årene. Holte annonserte at Norge vil støtte CCAC med totalt 15,5 millioner kroner i 2015 og 2016.

- Vi bør være stolte av hva koalisjonen har oppnådd på kun fire år. Koalisjonen har vokst i antall medlemmer og initiativer, og vi ser allerede gode resultater, sier Holte.

Norge har hatt formannskapet for CCAC siden høsten 2014. Les mer om koalisjonens arbeid her.

Reduksjon av kortlevde klimaforurensere er viktig for å få til utslippsreduksjoner før 2020, noe som i tillegg til den nye avtalen er et viktig tema under klimaforhandlingene i Paris. Under den såkalte Lima-Paris handlingsagendaen (LPAA) var det fredag 4. desember en egen dag dedikert til kortlevde klimaforurensere. Der presenterte land, internasjonale organisasjoner og næringsliv en rekke ulike initiativer for å redusere disse farlige klimadriverne.

Viktig å redusere metanutslipp

Norge jobber spesielt med to initiativer som skal redusere metanutslippene fra olje- og gassektoren. Det internasjonale Energibyrået (IEA) mener at dette er et av de viktigste tiltakene vi kan sette i gang raskt for å begrense global oppvarming til under to grader. Mandag 7. desember inviterte Norge til et større arrangement i Paris. Der ble både metanpartnerskapet for olje- og gassektoren under Koalisjonen for klima og ren luft og faklingsinitiativet «Zero Routine Flaring» under Verdensbanken presentert.

- Vi må legge om til bruk av mer fornybare energikilder. Samtidig er fossil energi en del av dagens energimiks, og vil fortsette å være det i nærmeste framtid. Derfor er det viktig at den fossile energien vi bruker har så lave utslipp som mulig, sa Holte under det norske arrangementet.

Nasjonal utredning

Norge har også satt i gang utredningsarbeid for å se nærmere på tiltak for å redusere kortlevde klimaforurensere nasjonalt. Miljødirektoratet har tatt for seg tiltakene som ble identifisert i rapporten "Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030" (lavutslippsrapporten) fra juni 2015 og vurdert hva slags klimaeffekt tiltakene gir på kort sikt. De har også vurdert hvilke tiltak som gir størst helsegevinst. Resultatene ble presentert i en rapport som ble lagt fram 2. desember.  

Rapporten kan leses her. Se også denne korte informasjonsfilmen som Miljødirektoratet har laget om kortlevde klimaforurensere.