Regjeringen øker skadeerstatning for barn

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det ble i statsråd i dag besluttet å sette i kraft endringene, som innebærer at erstatningsnivået for barn og unge heves betydelig.

– Barn som blir skadet for livet, i for eksempel en trafikkulykke, skal få en riktig erstatning. De nye reglene sikrer rettferdige og korrekte erstatningsutbetalinger til barn, sier justis-, innvandrings og beredskapsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Barneerstatningsreglene skal gjelde for skader som viser seg frem til skadelidte er 19 år, mot dagens regler som gjelder frem til 16 år. Videre skilles utmålingene av inntektstaperstatning og erstatning for varige men. Utmåling av erstatning for tap av hjemmearbeidsevne skilles ut som en egen post, slik at det klargjøres at unge skadelidte kan ha rett til slik erstatning. Man får et bedre vurderingsgrunnlag ved at utmålingen skal skje i to faser, hvor den siste fasen utsettes til skadelidte har fylt 21 år.

De nye reglene i skadeerstatningsloven og forskrift om standardisert inntektstaperstatning til barn trer i kraft fra 1. mars 2018.