Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen setter ned utvalg som skal evaluere karanteneloven

Regjeringen har besluttet at det skal nedsettes et lovutvalg som skal gjennomgå karanteneloven. Dette er en oppfølging av anbefalingene som er gitt av Karantenenemnda i årsmeldingene for 2017 og 2018. Det tas sikte på at arbeidet vil starte opp i april og sluttføres i september.

– Det er viktig at lovverket fungerer etter hensikten og det ikke svekker tilliten til det politiske systemet. Derfor har regjeringen tatt initiativ til å sette ned et utvalg som skal vurdere om lovverket fungerer som det skal eller om det er behov for å gjøre moderniseringer, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Samtlige politiske partier på Stortinget vil bli invitert til å delta i utvalget med én representant hver.

Utvalget skal vurdere flere viktige spørsmål, herunder:

  • Om det fortsatt skal gis godtgjørelse for ilagt karantene dersom politikeren oppretter et foretak med sikte på rådgivningsvirksomhet innenfor tidligere arbeidsområde som politiker.
  • Om det skal være adgang til å gjøre unntak fra hovedregelen om godtgjørelse. Konkret skal det vurderes om godtgjørelse ikke skal gis i tilfeller der politikeren går tilbake til en stilling som ikke er omfattet av karantenereglene, eller i tilfeller der stillingen, næringsvirksomheten eller vervet er en bistilling.
  • Hvordan saksforbud skal defineres.
  • Hvilken informasjonsplikt eks-politikerne skal ha.

Utvalget vil også vurdere representantforslaget om karanteneordningen som ble fremmet i Stortinget i 2019. Utvalget skal ikke vurdere reglene om fratredelsesytelse, ofte omtalt som etterlønn, for politikere.

Les mandat for revisjon av karanteneloven