Regjeringen vil ha flere treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling og ber partene i arbeidslivet innspill

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det satt av 15 millioner til å styrke bransjeprogram for kompetanseutvikling. Nå ber kunnskapsministeren om innspill fra partene i arbeidslivet til hvilken bransje som bør være neste ut. – Kompetanseutvikling er helt avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet, og nødvendig for å utvikle tjenestene. Vi trenger fleksible etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb og familie. Jeg sender nå ut en åpen invitasjon til partene i arbeidslivet og håper det kommer inn mange spennende nominasjoner til hva som bør være det nye bransjeprogrammet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Ny teknologi endrer måten vi jobber på, og 41 prosent av norske bedrifter melder om et udekket kompetansebehov. Bransjeprogrammene skal føre til at flere ansatte, kan få relevante tilbud om etter- og videreutdanning. Et eksempel på endring som krever ny eller oppdatert kompetanse kan være økt automatisering i industrien og bruken av nettbrett og andre digitale verktøy i helsesektoren.

Vi har allerede startet utviklingen av bransjeprogrammene for industri- og byggenæringen og for kommunal helse- og omsorgssektor.

– De færreste kan ta to års permisjon fra jobben for å sette seg på skolebenken. Vi trenger fleksible tilbud som kan kombineres med jobb. Bransjeprogrammene utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal være et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomheter investerer egne ressurser og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid. Vi har allerede satt i gang bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor og industri- og byggenæringen. Jeg ser frem til å høre fra partene i arbeidslivet selv om hvilke bransje de mener bør være neste, sier Sanner.

Regjeringens kompetansereform Lære hele livet styrkes nå ytterligere med til sammen 300 millioner kroner i tiltak i budsjettforslaget for 2020. Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Partene har frist til midten av desember til å nominere bransjer. For å velge det nye bransjeprogrammet trenges informasjon om de ulike kompetansebehovene, og hvilke typer kompetanseutvikling partene i arbeidslivet mener vil dekke behovene.

Bransjeprogrammene skal bidra til utvikling av nye fleksible tilbud og at flere får tilgang på den opplæringen de trenger. Bransjeprogrammene skal ikke fortrenge eksisterende tilbud som allerede benyttes. Det er en forutsetning at nominasjonen kommer både fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden, ettersom dette er et trepartssamarbeid.

Fakta om regjeringens kompetansereform

  • Målet med kompetansereformen Lære hele livet er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.
  • Stadig flere jobber krever formell kompetanse, men også høyt utdannede opplever at de trenger faglig påfyll i et moderne arbeidsliv.
  • I 2019 oppga 41 prosent av norske virksomheter at de hadde et udekket kompetansebehov, ifølge Kompetanse Norges virksomhetsbarometer.
  • Regjeringen foreslår til sammen over 300 millioner kroner til tiltak knyttet til kompetansereformen i 2020.