Rekefiskere kan få dispensasjon

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fiskeri- og sjømatministeren åpner for å gi båter som driver med kaisalg dispensasjon fra påbudet om å bruke sorteringsrist i rekefisket innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjen i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord.

- Jeg utvider regelen for Oslofjorden til å gjelde for alle fartøy som driver med kaisalg i sør. Formålet med dette er å ivareta et tradisjonelt, populært og viktig innslag på kaia på de stedene hvor det er kaisalg av reker og fisk fra lokale fiskefartøy, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

De som søker om dispensasjon må ha hatt kaisalg som en vesentlig driftsform før 1. desember 2018, på samme måte som i reglene som ble innført i Oslofjorden i 2018.

Det er Fiskeridirektoratets regionkontor som behandler søknadene.