Opptak til høyere utdanning 2017

Rekordmange får tilbud om høyere utdanning

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flere søkere enn noen gang er kvalifisert og har fått tilbud om studieplass. Totalt er det sendt ut tilbud om studieplass til 94 000 søkere. Det er 2,5 prosent flere enn i fjor. Det viser tall fra Samordna opptak.

– Jeg er glad for at så mange er kvalifisert til en studieplass og får oppfylt studieønskene sine. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og er avgjørende for å bygge landet og for å klare omstillingen vi står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tall fra Samordna opptak (SO) viser at om lag 117 000 av de mer enn 134 000 som søkte er kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og seks av ti har kommet inn på sitt førstevalg. Det er sendt ut
2 328 flere tilbud enn i 2016. 

– Flere vil ta høyere utdanning, og regjeringen og samarbeidspartiene har siden 2014 derfor økt opptakskapasiteten., Fullt utbygget gir dette 8 150 nye studieplasser. Vi har prioritert studieplasser innenfor helse, lærer, realfag og teknologi, sier Røe Isaksen.

Opptak ved HiOA
Kunnskapsministeren i samtale med noen av høstens nye studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus Foto: HiOA/Johanne Severinsen

Flere får tilbud om lærerutdanning

Det er flere søkere som har fått tilbud om studieplass ved lærerutdanningene i år enn i fjor. I alt er det gitt studietilbud til 556 flere søkere enn i fjor. Totalt er det gitt tilbud til
10 215 søkere til lærerutdanningene. Det lektorutdanningen og barnehagelærer-utdanningen som har størst økning. 

– Det er stort behov for lærere med god kompetanse i skole og barnehage, og regjeringen satser derfor på å utdanne flere. Selv om det er flere som får tilbud, så er det fortsatt behov for å øke rekrutteringen.. Det gjelder spesielt for grunnskolelærerutdanningen for 1. til 7. klasse og til lærerutdanningene i Nord-Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

For å øke rekrutteringen har regjeringen innført ordninger som for enkelte studenter kan bety en halvering av studielånet når de begynner som lærere.

− I tillegg har regjeringen tatt flere grep for å styrke utdanningen av fremtidige lærere. Fra høsten starter den nye masterutdanningen for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen. At lærerutdanningene blir en mastergrad betyr også at startlønnen øker, sier Røe Isaksen. 

Flere har sykepleie som sitt førstevalg

Det vil fremover være et stort behov for personer med ulike helsefaglige utdanninger.

Søknadstallene til sykepleierutdanningene holder seg høyt, og 6 917 søkere har fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene i år. 

– Vi trenger flere gode sykepleier, og yrket blir stadig mer populært. De siste to årene har 22 prosent flere søkere hatt sykepleierutdanning som sitt førstevalg, sier Røe Isaksen.  

Flere får tilbud om IKT-utdanninger

IKT er et annet viktig område for Norge i fremtiden. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fikk Venstre og KrF gjennomslag for 250 nye studieplasser innen IKT. Det er 335 flere søkere enn i fjor som får tilbud om studieplass. Det er en økning på over 10 prosent.

– Mange av fremtidens utfordringer vil måtte løses med smart bruk av teknologi, og det er derfor vi også har prioritert teknologifag når vi har opprettet nye studieplasser, sier Røe Isaksen.

I teknologistudiene totalt er det en økning i tilbudet fra 8 694 i fjor til 8 882 i år. 

Fortsatt ledige studieplasser

Rundt 23 000 søkere som er kvalifiserte har ikke fått plass i første opptaksrunde. Det er rundt 3 000 flere enn i fjor. Erfaringer fra tidligere år viser at mange av de kvalifiserte søkerne som ikke har fått plass i denne omgang kan få tilbud senere. 

Det er ikke for sent for de som ikke har fått plass. Opptak til ledige studieplasser er åpen for søkning. 

– Jeg oppfordrer søkere som står uten studietilbud til å sjekke Samordna opptaks nettsider. Der vil det fortsatt være mulig å finne spennende studier, som for eksempel lærerutdanning. Det gjelder å være tidlig ute ettersom det er førstemann til mølla som gjelder for de ledige plassene, sier Røe Isaksen. 

Fakta om opptaket 

Ledige studieplasser

Ettergivelse av studielån