Historisk arkiv

Nye lærere kan få dekket halvparten av studielånet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Starter du på lærerutdanning til høsten, kan du få dekket inntil halvparten av studielånet. Mest penger får de som tar lærerutdanning for 1. til 7. trinn og de som tar lærerjobb i Nord-Norge.

Kunnskapsministeren med studentambassadørene Christoffer Brucker (f.v), Stine M Lislien og Birgitte Gjøsund fra Høgskolen i Sørøst-Norge.
Kunnskapsministeren med studentambassadørene Christoffer Brucker (f.v), Stine M Lislien og Birgitte Gjøsund fra Høgskolen i Sørøst-Norge. Foto: KD

– Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF er enige om å etablere en ny ordning for ettergivelse av studielån for studenter som fullfører femårig lærerutdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nyutdannede lærere kan få slettet om lag 160 000 kroner, noe som tilsvarer rundt halvparten av studielånet. Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere. Hvor stort beløp man får ettergitt kommer an på hvilken lærerutdanning man tar, og hvor man jobber som lærer etterpå.

Mest til lærere i Nord-Norge

Ordningen for ettergivelse av studielån blir tredelt:

1) Om lag 50 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid. Dette gjelder Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10 og Lektorutdanning.

2) Om lag 55 000 kroner i tillegg til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid. 

3) Om lag 55 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark. Ettergivelsen gis uavhengig av de to andre – og krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.

Mathilde Rørnes, Kristin B. Isaksen og Daniel Hansen Masvik tar lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, campus Alta.
Mathilde Rørnes, Kristin B. Isaksen og Daniel Hansen Masvik tar lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, campus Alta. Foto: KD

 – En svært god ordning

Hvis du tar lærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid og jobber som lærer i Nord-Norge etterpå, vil du få ettergitt rundt 160 000 kroner. Den konkrete innretningen av tiltakene blir omtalt i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem i mai. Dette gjelder blant annet hvor lenge man må jobbe som lærer i Nord-Norge før man får slettet gjelden.

– Dette er en svært god ordning som på det meste vil dekke rundt halvparten av studielånet til nyutdannede lærere. Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og å ta jobb i Nord-Norge, sier kunnskapsministeren.

Ny og bedre lærerutdanning

Fra høsten innføres en ny, femårig lærerutdanning for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen. Den nye lærerutdanningen gir studentene mer praksis før de skal ut i jobb – og mer tid til faglig fordypning.

– Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning, samtidig som du får god startlønn. En lærer med master har i dag begynnerlønn på 480 000 kroner. Det er omlag 60 000 kroner mer enn en lærer med fireårig utdanning, understreker Røe Isaksen.

For å komme inn på lærerutdanning til høsten må du ha karakteren fire i matematikk fra videregående skole. Alle lærerutdanninger tilbyr gratis forkurs til søkere med tre i matematikk.

Trenger 35 400 lærere

Norge trenger over 35 400 nye lærere de neste ti årene, hvis man skal erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon.

– Som nyutdannet lærer blir du ettertraktet på arbeidsmarkedet. Særlig trenger vi mange dyktige lærere til de yngste elevene. Som lærer i 1. til 7. klasse hjelper du elevene med å knekke lese- og regnekoden. Og du er med på å forme fremtiden deres, sier kunnskapsministeren.

I Nord-Norge har det i flere år vært for få søkere til lærerstudiet, og andelen ufaglærte lærere i barne- og ungdomsskolen er høyere enn ellers i landet. Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF mener derfor det er behov for tiltak rettet spesielt mot Nordland, Troms og Finnmark.

– Vi kan ikke lenger lene oss på store olje- og gassinntekter. I fremtiden er det kunnskap vi skal leve av. Som lærer er du med på å legge grunnlaget for denne kunnskapen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

FAKTA

  • Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om å etablere en ny ordning for ettergivelse av studielån til de som fullfører femårig lærerutdanning.
  • Ordningen for sletting av studiegjeld blir tredelt:

1)     Studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid vil få ettergitt om lag 50 000 kroner.

2)     Studenter som tar lærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid får ettergitt om lag 55 000 kroner i tillegg.

3)     Studenter som gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark får ettergitt om lag 55 000 kroner. Disse kommer i tillegg til begge de to andre ordningene, og krever heller ikke at man fullfører studiet på normert tid.

  • Ordningen gjelder de som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere, og vil koste om lag 134 millioner kroner i året.
  • En student som gjennomfører femårig lærerutdanning på normert tid vil ha cirka 320 000 kroner i studielån. Hvis man fullfører Grunnskolelærerutdanning 1-7 på normert tid og tar jobb i Nord-Norge, vil man få ettergitt om lag halve studielånet.