Rekrutteringsstillinger til lærerutdanningene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har fordelt 51 rekrutteringsstillinger til universitetene og høyskolene. Målet er å styrke fagmiljøene som jobber med å utvikle femårige lærerutdanninger.

Grunnskolelærerutdanningen legges om til en femårig praksisnær masterutdanning fra 2017, og universitetene og høyskolene jobber nå med å utvikle det nye løpet.

– De nye praksisnære masterutdanningene skal styrke lærernes kompetanse og deres evne til å bruke forskningsbasert kunnskap i utvikling av skolen. Det fordrer også økt kompetanse hos dem som utdanner lærerne. Disse stillingene skal styrke fagmiljøene ved universitetene og høyskolene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi vet at institusjonene har tatt ansvar og tenkt langsiktig i å styrke fagmiljøene, og vi forventer at de fortsetter med det. Institusjonene må fortsatt vurdere hvordan de kan bruke stillinger de har fra før for å sørge for en solid lærerutdanning, sier kunnskapsministeren.

Rekrutteringsstillinger er enten stipendiat- eller postdoktor-stillinger. De 51 stillingene er fordelt på følgende måte:

Institusjon

Midlertidige stillinger

Varige Stillinger

Sum rekrutteringsstillinger

Høgskolen i Oslo og Akershus

2

4

6

NTNU

2

4

6

Høgskolen i Sørøst-Norge

2

4

6

Høgskolen i Bergen

2

3

5

Nord universitet

2

3

5

Universitetet i Agder

2

1

3

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

1

2

3

Høgskolen i Hedmark

1

2

3

Universitetet i Stavanger

2

1

3

Høgskolen i Østfold

2

1

3

Høgskolen i Sogn og Fjordane

2

1

3

Høgskolen i Volda

2

0

2

Høgskolen Stord/Haugesund

2

 

2

Samisk høgskole

1

 

1

SUM

25

26

51