Revidert eiendomsstrategi for Andøya

Forsvarsdepartementet har nå mottatt Forsvarsbygg sin reviderte eiendomsstrategi for fremtidig disponering av arealene på Andøya flystasjon.

Den 27. januar 2021 fikk Forsvarsbygg i oppdrag å utarbeide en plan som skal ivareta de langsiktige behovene for bruk og utvikling av dagens arealer og infrastruktur på flystasjonen. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Andøy kommune, og andre sentrale aktører har deltatt. Forsvarsdepartementet tar sikte på en rask behandling av de foreslåtte tiltakene.

Les Forsvarsbygg sin pressemelding (inkludert rapporten) her.