Salg av den gamle krigsskolen

Den gamle krigsskolen i Tollbugata 10 (T-10) har et omfattende behov for reparasjoner og fornyelse. Det er anslått å koste rundt 350 mill. kroner å sette bygningene i stand for videre bruk.

Forsvarsdepartementet kan ikke prioritere å benytte et slikt beløp til dette formålet. Det er penger som heller bør brukes til andre viktige oppgaver i Forsvaret.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har derfor besluttet at T-10 skal avhendes.

Stiftelsen Den gamle krigsskolen har kommet med flere forslag om overtagelse. Salget ble derfor satt på vent for å få utredet alternativene.  Det er gjennomført, og departementet ser på disse løsningene som urealistiske

Dette gjelder blant annet kravet om vederlagsfri overføring av eiendommen som er taksert til ca. 40 mill. kroner. Forsvarsdepartementet kan ikke gi tilslutning til en slik løsning, da den ikke vil gi det beste økonomiske resultatet for staten slik Avhendingsintruksen krever.

Eiendommen vil derfor bli lagt ut i markedet på normal måte og Stiftelsen har i den sammenheng mulighet til å by på eiendommen.