Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Finansdepartementet har i dag vedtatt endringer i bokføringsforskriften. Det betyr reduserte kostnader og forenklinger for kraftbransjen, og mindre byråkrati for Skattedirektoratet.

Finansdepartementet sendte i november 2017 et utkast til høringsnotat utarbeidet av Skattedirektoratet «Endringer i bokføringsforskriften – Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi», på høring. Etter å ha vurdert høringsinnspillene har Finansdepartementet i dag vedtatt endringer i bokføringsforskriften, blant annet et nytt delkapittel 8 -15 for kraftbransjen.

Det har i kraftbransjen vært en langvarig praksis for samfakturering av nettleie og elektrisk energi. I avregningsforskriften ble det ved en endring i 2016 innført bestemmelser om slik fakturering. Med de vedtatte endringene, vil også bokføringsregelverket legge til rette for felles fakturering av nettleie og elektrisk energi.

Endringen vil innebære reduserte byrder for kraftbransjen, ved at en av aktørene kan utstede salgsdokument på vegne av den andre, uten at dette krever dispensasjon fra Skattedirektoratet. Endringen vil følgelig også innebære forenklinger for Skattedirektoratet, ved at det ikke lenger er nødvendig å søke direktoratet om tillatelse til å utstede felles salgsdokument i slike saker.   

Forskriftsendringene trer i kraft straks.

Les mer:

Til toppen