Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften - samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat 14. november 2017 «Endringer i bokføringsforskriften – Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi».

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.01.2018