Samferdselsdepartementet forlenger kjøp av et minimumstilbud av flyruter ut juni måned

Samferdselsdepartementet har valgt å benytte seg av muligheten til å forlenge varigheten av de gjeldende avtalene for kjøp av et minimumstilbud av flyruter på strekninger som før pandemien ble drevet på kommersielle vilkår.

 – Ved å forlenge minstetilbudskontraktene for juni sørger vi for å opprettholde et tilstrekkelig flytilbud for de reisende på disse rutene fram mot sommeren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Forlengelsen av de inngåtte avtalene gjelder ut juni måned. Alle ruter som var den del av kontraktsforlengelsen for mai inngår i forlengelsen for juni.

Det gjenstående minimumstilbudet av flyruter for perioden 1. juni – 30. juni er:

 

Rute

Min. daglige

rundturer

Dager/uke

Antall rundturer/uke

Oslo – Florø

2

6

12

Oslo – Ørsta/Volda

2

6

12

Stokmarknes – Bodø

3

6

18

Stokmarknes – Tromsø

2

6

12

Tromsø – Vadsø

2

6

12

Tromsø – Hammerfest

2

6

12

Tromsø – Alta

2

6

12

Tromsø – Kirkenes

2

6

12

Stord – Oslo

2

6

12