Samfunnssikkerhetsministeren besøkte jordrasrammede Jølster

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det gjør et stort inntrykk å møte personer som ble rammet av jordraset i forrige uke, og med egne øyne å se skadene det forårsaket, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), som onsdag besøkte Jølster kommune.

Statsråden fikk under besøket orienteringer fra lokale myndigheter, politi og frivillige som deltok i håndteringen av hendelsen 30. juli.

– Hendelsene som skjedde her i Jølster og andre steder i fylket for en uke siden var dramatiske. Dessverre er en person sannsynligvis omkommet som følge av raset.

Samfunnssikkerhetsministeren blir informert om hvordan raset i Jølster.
Samfunnssikkerhetsministeren blir informert om raset i Jølster. Foto: JD

– Mitt ansvar som samfunnssikkerhetsminister er å sørge for at vi forebygger så godt at faren for å miste menneskeliv blir så lav som overhodet mulig. Jeg vil følge opp med mine regjeringskolleger for å sikre at de prioriterer arbeidet med å forebygge slike hendelser, sier Smines Tybring-Gjedde.

Håndteringen av raset vil bli evaluert for å se på om det er noe som burde vært gjort annerledes, og for å frem hva som fungerte bra og hvorfor det gjorde det.

-Det som er helt sikkert, er at vi må se på hvordan mobilnettet fungerer. At nettet faller ut er et tilbakevendende problem. For meg som samfunnssikkerhetsminister er det uakseptabelt, og jeg har allerede snakket om dette med digitaliseringsministeren.

Samfunnssikkerhetsministeren i samtale med innbygger i Jølster.
Samfunnssikkerhetsministeren i samtale med en av innbyggerne i Jølster. Foto: JD

I Jølster fant ressursene hverandre, på tross av vanskelige forhold for redningsmannskaper og frivillige. Men naturhendelser som skred eller flom, eller etablering av et nytt utbyggingsområde i kommunen, vil gi behov for nye risikovurderinger.

– Det er derfor viktig at kommunens risikoanalyser og planer for beredskap og krisehåndtering er oppdatert. Halvparten av kommunene i Vestland fylke oppfyller ikke krav til kommunal beredskapsplikt. Samtidig har noen av kommunene planer som er for gamle. Jeg vil følge nøye med på DSBs og Fylkesmannens oppfølging av kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet, sier samfunnssikkerhetsministeren.