Samlokaliserte nødmeldesentraler i Østfold og Akershus

Justis-, innvandrings- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara markerte i dag at 110-sentralen og politiets operasjonssentral for Østfold og Akershus er samlokalisert i politihuset i Ski.

Samlok

Statsråd Wara åpner den samlokaliserte nødmeldingssentralen i Ski, sammen med (fra venstre) Olav Unnestad, Øst politidistrikt, politimester Steven Hasseldal, Skis ordfører Hanne Opdan og Øyvind Arntzen, daglig leder for Øst 110-sentral. 

– Å samlokalisere brann og politi vegg-i-vegg er en viktig del av nærpolitireformen. Erfaringene fra de allerede samlokaliserte nødmeldingssentralene har vist at samlokalisering gir store faglige gevinster som kommer befolkningen til gode, sier justis-, innvandrings og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Sentralene betjener fylkene Østfold og Akershus (minus Asker og Bærum) flere enn 720 000 innbyggere i 38 kommuner. Arbeidet med samlokalisering av Øst 110-sentral og Øst politidistrikts operasjonssentral har pågått over flere år. Samlokaliseringen vil gi styrkede tjenester for publikum, blant annet gjennom bedre samarbeid og informasjonsdeling.

Regjeringen ønsker å samlokalisere alle politiets operasjonssentraler vegg-i-vegg med brannvesenets 110-sentaler. Det skal legges til rette for at helsevesenets AMK-tjeneste også kan samlokaliseres på et senere tidspunkt. 

Dette er den fjerde samlokaliserte sentralen som blir åpnet. De tre foregående er Innlandet (Hamar), Nordland (Bodø) og Møre og Romsdal (Ålesund) I tillegg vil sentralen i Tønsberg som skal dekke Sør-Øst offisielt åpne i løpet av høsten og sentralen i Tromsø følger så.

 

Til toppen