Seks av ti barnehager klarte å opprettholde åpningstidene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Økt smittetrykk vinteren 2021 tvang fire av ti barnehager til å redusere åpningstiden. Hardest rammet var barnehager i Oslo, Viken og Vestland.

Det viser en ny analyse fra Utdanningsdirektoratet i dag.

– Foreldre skal være trygge på at barna får et godt barnehagetilbud, og vi vet at barnehager og ansatte har stått på for å sikre god oppfølging og fulle åpningstider. Men virusmutasjonene i vinter gjorde det ekstra krevende. Tallene viser at det gikk hardest utover tilbudet i Oslo, Viken og Vestland, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). 

Oslo, Viken og Vestland hardest rammet

I januar og februar måtte 39 prosent av landets 5600 barnehager redusere åpningstiden, en økning fra 30 prosent høsten 2020.

Det har vært store regionale forskjeller: I Oslo måtte hele 90 prosent av barnehagene redusere åpningstiden, mens det samme gjaldt 54 prosent i Viken og 48 prosent i Vestland. Minst berørt var barnehager i Agder og Troms og Finnmark, der kun åtte prosent måtte redusere åpningstiden (se figur).

Hver sjette måtte stenge

Analysen viser også at 17 prosent av barnehagene måtte stenge helt eller delvis i vinter på grunn av smitteutbrudd eller smitteverntiltak. Ofte dreide det seg om en til tre dagers stenging.

Også her var det store regionale forskjeller. I Oslo måtte 46 prosent av barnehagene stenge, mens det gjaldt 32 prosent i Viken og 12 prosent i Vestland. Minst stenging opplevde Møre og Romsdal med kun én prosent (se figur). 

Nær 8 av ti barnehager gav barn med særlige behov tilbud som normalt

I dag er det 13 500 barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp, nedsatt funksjonsevne eller tegnspråkopplæring i barnehagen. Den nye analysen viser at mange av disse barna fikk et tilbud tilnærmet som normalt i de krevende vintermånedene. I 77 prosent av barnehagene fikk barna med vedtak om spesialpedagogisk hjelp et tilbud i henhold til vedtak, mens i 21 prosent av barnehagene fikk barna delvis et tilbud i henhold til vedtak. I nær 3 prosent av barnehagene fikk barna ikke et tilbud.

De stengte barnehagene ga et tilbud til åtte prosent av barna i barnehagen. Dette er enten barn av foreldre i samfunnskritiske yrker eller som regnes som sårbare barn.

– Det er viktig at vi sikrer alle barn oppfølgingen de trenger, og dette viser at mange barnehager har strukket seg langt. Samtidig er jeg fortsatt bekymret for de barna som ikke har fått et godt nok tilbud. Kommunene og øvrige barnehageeiere må passe på og følge opp fremover, sier Melby.

 

Fakta om analysen

  • Utdanningsdirektoratet har sett på perioden 4. januar til 1. mars, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Redusert åpningstid brukes ofte for å ha nok bemanning i hele åpningstiden når man skal ha mindre kohorter som følge av rødt nivå.
  • De barnehagene som har redusert åpningstid har i gjennomsnitt redusert den fra 9,6 timer per dag til 8,0 timer per dag.
  • Av de barnehagene som har vært stengt, er det mest vanlig at de har vært stengt 1 dag. 70 prosent av barnehagene har likevel vært stengt 2 dager eller mer. I gjennomsnitt har barnehagene som har vært stengt, vært stengt 3 dager totalt i perioden.
  • Les hele analysen
Diagram av andel barnehager med reduserte åpningstider vinteren 2021
Diagram med andel barnehager som har vært helt eller delvis stengt fordelt på fylke