Veileder

Sektorveileder i samfunnsøkonomiske analyser for petroleumssektoren

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I Sundvolden-plattformen varslet regjeringen at den ville "arbeide for å redusere kostnadsnivået på norsk sokkel, blant annet gjennom oppfølging av Åm-utvalget og Reiten-utvalget.” Som en del av dette arbeidet besluttet regjeringen at det skulle lages en sektorveileder i samfunnsøkonomiske analyser for petroleumssektoren. Denne veilederen er nå ferdigstilt. Den omfatter alle beslutninger som fattes i petroleumssektoren, og har vært utarbeidet av Olje- og energidepartementet i samarbeid med berørte departementer.|

Formålet med veilederen er å bidra til bedre beslutningsgrunnlag i forkant av myndighetsbeslutninger. Veilederen består to deler. Den første delen er generell og angir dels hvordan god saksbehandling bør være og dels hvordan en samfunnsøkonomisk analyse bør gjennomføres. I tillegg inneholder veilederen en utdypende del som bl.a. inneholder eksempler på hvordan samfunnsøkonomiske analyser i petroleumssektoren kan gjennomføres.

Sektorveileder i samfunnsøkonomiske analyser for petroleumssektoren.pdf