Setter ned utvalg som skal se på finansiering av private barnehager

Mandatet for utvalget som skal utrede finansieringen av private barnehager, er nå klart. – Barnehagesektoren er annerledes nå enn før. Noen driver med store overskudd, mens andre har det svært knapt eller driver med underskudd. Derfor må vi se på hvordan private barnehager finansieres. Målet er å sikre barn et tilbud med høy kvalitet også i fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister fra Venstre, Guri Melby.

Utvalget skal beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, og vurdere fordeler og ulemper ved dagens system. De kan også komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager.

– Det er viktig å ta vare på et mangfold av barnehager, som gir familiene mulighet til å velge det pedagogiske tilbudet de syns passer best. Det betyr at vi trenger en finansiering som også gjør det mulig å overleve som en liten aktør, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Kommunenes sentralforbund (KS), Virke, Utdanningsforbundet og Fagforbundet skal delta i utvalget.
Organisasjonene skal selv foreslå medlemmer til utvalget.

Utvalget skal levere rapporten innen 15. juni 2021.