Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sikkerhet i ekomnettene

Myndighetene har startet dialogen med mobilselskapene om tydeliggjøring av sikkerhetskrav i norske ekomnett.

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har fredag 25. januar hatt møter med Telenor, Telia og Ice om sikkerhet i ekomnettene.

For et høydigitalisert land som Norge er ekomnettene viktige bærere av samfunnskritiske, digitale tjenester. Stadig flere grunnleggende samfunnsfunksjoner blir avhengig av velfungerende ekomnett- og tjenester. Ekomnettenes økte betydning i samfunnet medfører behov for å vurdere høyere krav til sikkerhet. Slike vurderinger ønsker vi å gjøre i tett dialog med mobilselskapene.

Ny sikkerhetslov trådte i kraft 1. januar i år og åpner for tiltak tilpasset utviklingen. Regjeringen har foreløpig ikke tatt noen beslutning, men vurderer å tydeliggjøre sikkerhetskrav til utstyrsleverandører for å redusere sårbarheten i norske ekomnett.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal og moderniseringsdepartementet har overtatt sektoransvaret for ekomnett- og tjenester fra samferdselsministeren.

- Jeg vil understreke at det er generelle krav til sikkerhet i ekomnett som nå vurderes, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

- Vi må legge til rette for fortsatt private investeringer i norske ekomnett og -tjenester. Nye krav må derfor balansere behovet for økt sikkerhet med investeringsbehovet. Vi har startet dialog med mobilselskapene for å høre deres vurderinger.

Til toppen