Sikrer arbeid og omstilling for Store Norske og Svalbard

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen følger opp styrets anbefaling og vil bidra med mer penger til Store Norske på Svalbard.

Regjeringen bidrar med til sammen 110 millioner kroner i 2016.

– Det er viktig at vi opprettholder næringsaktivitet og bosetting på Svalbard. Gruveselskapet bidrar til et livskraftig samfunn i Longyearbyen. Pengene vil gi lokalsamfunnet bedre forutsetninger til å kunne omstille seg, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Dette skal sørge for at selskapet kan utvide driften i Gruve 7 ved Longyearbyen fra ett til to skift. Det legges samtidig til rette for inntil tre år med driftshvile i gruvene i Svea og Lunckefjell.

Beslutningen om pengetilførsel forutsetter samtykke fra Stortinget, og regjeringen vil tidlig i 2016 fremme en proposisjon.

Staten og Store Norske inngikk i vår en avtale med selskapets bankforbindelse om å begrense virksomheten i kullselskapet ut 2016.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå inngått en tilleggsavtale med banken. Avtalen innebærer at selskapet i løpet av 2016 kan starte forberedelse til driftshvile i Svea og Lunckefjell. I tillegg kan selskapet utvide til to skift i Gruve 7. Pengene skal også finansiere avtaler om førtidspensjon, slik styret i Store Norske har bedt om.

Store Norske har over lengre tid vært i en krevende økonomisk situasjon, blant annet som følge av lav kullpris.

- Hensikten med driftshvile er å gi lokalsamfunnet noe lengre tid til å bygge opp nye næringer. Samtidig opprettholder vi muligheten for oppstart hvis markedet skulle ta seg opp. Vi har ingen garanti for at ikke forholdene forverrer seg. Som eier i Store Norske følger vi utviklingen tett. Vi vurderer situasjonen løpende, sier Mæland.

Årlig kapitalbehov knyttet til driftshvile i Svea og Lunckefjell antas å utgjøre 145 millioner kroner fra og med 2017. Avhengig av utviklingen i kullmarkedet og Store Norske, vil det bli behov for ytterligere finansering når avtalen med banken utløper ved årsskiftet 2016/2017.

Stortinget besluttet i vår å tilføre selskapet 500 millioner kroner gjennom kjøp av eiendom og et lån til selskapet. Det ble da gitt uttrykk for at det var stor risiko for at kullvirksomheten i Store Norske måtte avvikles innen utgangen av 2016.

Målet med statens eierskap i Store Norske er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes. Selskapet skal videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk.

Gruvevirksomheten drives av Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, som er et heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Gruvevirksomheten drives i Svea Nord, Lunckefjell og Gruve 7 ved Longyearbyen.