Sikrer opplysninger om avdøde pasienter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Opplysninger om avdøde pasienter må sikres bedre for ettertiden. Regjeringen har vedtatt en ny forskrift som har dette som formål.

Forskriften om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret ivaretar hensynet til avdødes personvern og hans eller hennes pårørende. Den slår fast at opplysninger i helsearkivregisteret kan gjøres tilgjengelig for pårørende og forskere. Opplysninger som skal brukes i forskning skal som hovedregel utleveres uten kjennetegn som innebærer at avdøde kan identifiseres.

Helsearkivregisteret kan bare inneholde opplysninger om avdøde pasienter. Opplysningene skal leveres til Norsk helsearkiv når sykehusene ikke lenger har behov for å oppbevare dem. Hovedregelen er at materialet skal leveres til arkivet tidligst 10 år etter pasientens død.

Ikrafttredelse av forskriftenes bestemmelser vil skje trinnvis etter beslutning av departementet.

Forskriftenes bestemmelser om spesialisthelsetjenestens plikt til å utarbeide bevarings- og kassasjonsplaner og digitalisering av mottatt fysisk materiale i Norsk helsearkiv trer i kraft straks.