Sintef vil øke norsk deltakelse i EU-forskningen

Forskningsinstituttet Sintef besøkte Brussel for å diskutere hvordan samarbeidspartnere fra næringslivet kan øke forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU.

''
Sintefs konserndirektør, Alexandra Bech Gjørv, i samtale med EU-ambassadør Sletnes. Foto: Margrete Løbben Hanssen/EU-delegasjonen.

6. september 2017 besøkte Sintefs konsernledelse den norske EU-delegasjonen og arrangerte seminaret «Delivering European Research and Innovation in Digitalisation of Energy and Oceans: Cooperation and Impact».

Sintef er ett av Europas største uavhengige forskningsinstitutter og blant de institusjonene i Norge som får mest forskningsmidler fra EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. Ifølge tall fra Forskningsrådet fikk Sintef 40 millioner euro mellom 2014 og 2016.

Formålet med seminaret på Norges Hus var å engasjere Sintefs ledelse og partnere i næringslivet til å delta mer aktivt i EUs forskningsprogrammer.

''
Foto: EU-delegasjonen

Digital energiforsyning og blå økonomi

I tillegg til Sintef deltok representanter fra EUs generaldirektorater for energi og maritime saker, Agder Energi, Telenor, Statoil, Hydro, Statnett, JPI Oceans, DNV-GV, Marine Harvest, Brunvoll og Yara.

Temaene de drøftet på møtet var:

  • Hvordan man kan øke deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon «Horisont 2020», i tillegg til hvordan det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon, FP9, bør innrettes for at det kan bidra til å løse morgendagens samfunnsutfordringer.
  • Digitalisering av energi: fremtidens energimarked og hva F&I-sektoren kan bidra med for å digitalisere energiforsyningen.
  • Hav og blå økonomi: Hvilke teknologiske barrierer som eksisterer for å muliggjøre en bærekraftig og blå vekst.

Ser frem til videre samarbeid

Forskningsråd ved Norges delegasjon til EU, Are Straume, er fornøyd med besøket.

– EU-delegasjonen setter stor pris på at aktører som Sintef og stiftelsens samarbeidspartnere fra næringslivet ser viktigheten av EU som arena for forsknings- og innovasjonssamarbeid - at de ønsker å bidra til å utvikle EUs forsknings- og innovasjonspolitikk på områder som er viktige for EU og Norge. Vi ser frem til et videre godt samarbeid med Sintef i det påvirkningsarbeidet som Norge gjør inn mot det neste rammeprogrammet for forskning og utvikling (FP9), sier Straume.

Til toppen