Sissel Rogne ny havforskningsdirektør

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag utnevnt professor Sissel Rogne som ny direktør for Havforskningsinstituttet i Bergen. Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljøer.

-  Havforskningsinsituttet skal være toneangivende internasjonalt. Med Sissel Rogne har instituttet fått en faglig sterk leder med klare mål om å posisjonere havforskningen nasjonalt og internasjonalt.  Det er viktig for å styrke Norge som havnasjon. Kunnskap om de marine økosystemene i havet og fjordene våre er vesentlig for en bærekraftig ressursforvaltning og næringsutvikling langs kysten vår, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Sissel Rogne (58) er i dag direktør i Bioteknologirådet og deltidsprofessor ved UiB og NMBU. Hun er utdannet cellebiolog med doktorgrad fra det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og har innehatt ulike forsker og lederstillinger, blant annet forskningsdirektør ved NMBU.

- Havet er ikke bare vårt største matfat, men også framtidens medisinskap. Og forskning er nøkkelen. Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi har fått en utadvendt direktør som har ambisjoner og evner til å sette havet og forskningen på dagsorden, sier Aspaker.

Sissel Rogne ansettes på åremål for seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode. Lønn innenfor statens lederlønnsordning. Hun tiltrer 6. januar. 

Fakta om Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er et forvaltingsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Instituttet har en fri og uavhengig rolle i alle faglige spørsmål.

Instituttet omfatter ca. 750 årsverk, og er lokalisert med hovedkontor i Bergen og avdelinger i Tromsø og Arendal. Instituttet forvalter en betydelig del av norsk marin forskningsinfrastruktur i form av fartøy og forskningsstasjoner. Instituttet har en årlig omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner og eiendeler verdsatt til 854 millioner kroner.