Skal gå igjennom øremerkede tilskudd til kommunesektoren

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal gjennomgå øremerkede tilskudd til kommunesektoren. – Øremerkede tilskudd kan være krevende for kommunesektoren. Derfor ønsker vi å få oversikt over tilskuddene og vurdere å forenkle og forbedre dem, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Medlemmene i ekspertgruppen
Ekspertgruppen består av assisterende fylkesmann i Hordaland, Rune Fjeld, professor Signy Irene Vabo ved Universitetet i Oslo, direktør i Lånekassen, Marianne Andreassen og rådmann i Rælingen kommune, Eivind Glemmestad. Foto: KMD

Per i dag finnes det ikke en samlet oversikt over omfanget av øremerkede tilskudd, hvordan disse forvaltes og hvilke mål de skal nå. Det kan bety at tilskuddsordningene er overlappende eller motstridende, og at forvaltningen av ordningene er unødig ressurskrevende.

– Kommunesektoren får hoveddelen av sin finansiering som rammetilskudd, som de disponerer fritt til å løse lovpålagte og andre oppgaver. Øremerkede tilskudd kan være nyttige, men krever mye ressurser da de både må søkes om og rapporteres på, sier Sanner.

Forslag til forenklinger

Øremerkede tilskudd medfører byråkrati både i stat og kommune, blant annet i form av søking og rapportering. Med mange ordninger som forvaltes på ulike måter og av ulike aktører er det grunn til å forvente at kostnadene til administrasjon er betydelige.

– Øremerking kan i noen tilfeller være et egnet virkemiddel, som bidrar til raskere og bedre måloppnåelse på enkeltområder. Samtidig vet vi at øremerkede tilskudd fører til mye byråkrati. Vi ønsker å se på om forenkleringer og forbedringer gjør at kommunesektoren kan bruke mindre ressurser på administrasjon av slike ordninger, sier Sanner.

– Forenkling og effektivisering av offentlig forvaltning er et sentralt satsingsområde for regjeringen. Derfor setter vi nå ned et ekspertutvalg for å se om pengene brukes på en god måte, sier finansminister Siv Jensen.

Kompetent ekspertgruppe

Ekspertgruppen skal ledes av direktør i Lånekassen Marianne Andreassen. De andre medlemmene er  assisterende fylkesmann Rune Fjeld i Hordaland, rådmann Eivind Glemmestad i Rælingen kommune og professor Signy Irene Vabo fra Universitetet i Oslo.

– Dette er en ekspertgruppe med god kompetanse og lang erfaring. Jeg ser fram til å motta rapporten deres, sier Sanner.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport innen 19. desember 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen