Skal utrede bredbånd i nordområdene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringsminister Monica Mæland vil utrede mulighetene for bredbånd i nordområdene.

- Åtti prosent av skipstrafikken i Arktis foregår i norske farvann. Dette er noen av verdens mest krevende områder å oppholde seg i. God bredbåndsdekning er viktig for all aktivitet som drives her, sier næringsminister Monica Mæland.

Dagens kommunikasjonssystemer har begrenset dekning og kapasitet i områdene over 75 grader nord (like nord for Bjørnøya). Aktørene som opererer i nordområdene trenger stabile løsninger som kan håndtere store datamengder. Det har betydning for blant annet redningsaksjoner, klima- og miljøovervåking, værvarsel og forskning.

Utfordringene rundt kommunikasjon i nordområdene er omtalt i regjeringens maritime strategi og i nordområdestrategien. Det er også tema i den ferske Svalbardmeldingen.

Nærings- og fiskeridepartementet skal nå utrede mulige konsepter for satellittbasert kommunikasjonssystem i nordområdene. Det skal skje gjennom en såkalt konsekvensutredning (KVU), som er en ekstern utredning for alle større statlige investeringer.

- Det er mange sektorer med interesser i dette; forsvaret, olje- og gassektoren, forskning, og miljø- og klimaovervåkning, for å nevne noen. Jeg er opptatt av at vi finner løsninger som ivaretar alle behovene, og som legger til rette for verdiskaping i nordområdene, sier Mæland.

 Oppdraget skal etter planen lyses ut før sommeren.