Slukkeplanen ligger fast

Regjeringen står fast ved beslutningen om at FM-nettet slukkes i 2017. Et bredt stortingsflertall har sluttet seg til kriteriene for å digitalisere det riksdekkende radionettet. Kriteriene som Stortinget har fastsatt er oppfylt og følgelig opprettholdes planen om slukking av FM-nettet.

- Jeg er trygg på at FM-nettet slukkes i tråd med de kriterier Stortinget har fastsatt. Regjeringen legger slukkeplanen til grunn i arbeidet med digitaliseringen, sier kulturminister Linda Hoftstad Helleland.

Det er flere fordeler med et teknologiskifte. Digitaliseringen er positivt for radiomediet, og korresponderer med de høye kravene til kvalitet og mangfold som stilles av dagens lyttere. Med DAB får lytterne tilgang til flere kanaler både fra kommersielle aktører og fra NRK. Flere kanaler gir større konkurranse om å lage best mulig radio, noe som vil komme lytterne til gode.

Dette betyr DAB for deg

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har konkludert med at NRKs DAB-nett har både bedre befolkningsdekning og veidekning enn FM-nettet. Digitaliseringen vil også styrke beredskapen, blant annet ved at DAB-nettet er mindre sårbart for utfall av sendere enn det FM-nettet er. Det er også installert nødstrømsystemer på en større del av DAB-nettet enn i FM-nettet. Dette medfører mindre risiko og økt sikkerhet. Beredskapen styrkes også ved at DAB gjør det mulig for vegmyndighetene å bryte inn med meldinger, uavhengig av hvilken kanal publikum lytter til. I FM-nettet er lytterne avhengig av å høre på NRK P1 for å få trafikkmeldinger. Statens vegvesen er i gang med å installere DAB-mottak i over 320 tunneler, før slukkingen starter i januar 2017. Samtlige tunneler som har FM kommer til å få DAB.

Til toppen