Smartere transport: Norge og Finland skal samarbeide om ITS på grensekryssende veger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen deltar i dag på Aurora Symposium i Muonio, Finland, i regi av den finske samferdselsministeren. Hovedtema er ITS (intelligente transporttjenester).

Under symposiet vil vegmyndighetene i Norge og Finland undertegne en samarbeidsavtale for å teste ut ITS på grensekryssende veger i Nord.

Avtalen legger til rette for ta i bruk ny teknologi på deler av E8, slik at det blant annet kan varsles helhetlig og likt om vær, føre og trafikkhendelser på begge sider av grensen. Dette kan være viktig for norsk lakseeksport: Et stort volum fraktes på bil fra slakteriene i Norge til flyplassen i Helsinki før videre transport til markedene i Asia.

Skal teste ITS under vinterforhold

- ITS er et område der det skjer mye, og hvor Norge er langt fremme. Det er et spennende initiativ Finland har tatt, og vi vil gjerne være med å utvikle dette videre. Spesielt er jeg glad for at det gjennom samarbeidsavtalen testes ut ITS på grensekryssende veger i Nord. Vi vet jo at forholdene her oppe stiller ekstra strenge krav til utstyr og løsninger, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

I tillegg til å diskutere ITS-løsninger vil også andre aktuelle transportspørsmål bli diskutert.

Selvkjørende biler

Det vil bli befaring til Lapland Proving Ground, som mange bilfabrikanter har benyttet for å teste nye modeller, og som kan benyttes for å teste selvkjørende biler under strenge vinterforhold.

Internasjonalt

Aurora Symposiet arrangeres av Det finske samferdselsdepartementet. Både den svenske og estiske transportministeren deltar, i tillegg til politikere og fagfolk fra en rekke land.


Mer informasjon:

http://www.laplandpg.fi/

http://www.snowbox.fi/