Søkerliste ny justitiarius i Høyesterett

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justitiarius i Høyesterett Tore Scheis etterfølger skal utnevnes av Kongen i statsråd. Embetet ble lyst ut med søknadsfrist 12. november. Schei fyller 70 år i februar, og er meddelt avskjed i nåde i statsråd med virkning fra 1. mars 2016.

Søkerlisten

Navn

Alder

Nåværendestilling

Kommune

Kjønn

Per Olaf Nordal

43

Cad.jur student /Bcm-kandidat

Sandefjord

Mann

Thorbjørn Gaarder

60

Chief credit officer

Oslo

Mann

Jens Edvin A. Skoghøy

60

Høyesterettsdommer

Vestby

Mann

Karl Arne Utgård

64

Høgsterettsdommar

Oppegård

Mann

Hans Petter Graver

60

Dekan

Oslo

Mann

Toril M. Øie

55

Høyesterettsdommer

Bærum

Kvinne

Anders Ryssdal

60

Partner Advokatfirmaet WiersholmAS

Oslo

Mann

Arnfinn Bårdsen

49

Høyesterettsdommer

Oslo

Mann

Det er ikke nærmere regulert i lov eller forarbeider hvordan utnevnelsesprosessen for justitiarius i Høyesterett skal være. Justitiariusstillingen står i en særstilling, og ved utnevnelsen står regjeringen noe friere enn ved andre dommerutnevnelser.

Regjeringen har besluttet å knytte til seg tre rådgivere som skal bistå ved utnevnelsen:

  • Assisterende departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet Anne K. Herse
  • Advokatforeningens leder, advokat Erik Keiserud
  • Sorenskriver Yngve Svendsen

Rådgiverne skal gjennomføre intervju og annet arbeid i naturlig sammenheng med dette. Rådgiverne skal avgi en skriftlig vurdering av aktuelle kandidater, men ikke foreta en rangering av kandidatene. Rådgiverne har fått frist til 31. desember 2015 med å avgi sin vurdering.