Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål nr. 33 fra Grunde Almeland til skriftlig besvarelse

Jeg viser til brev av 3. oktober 2018 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra Grunde Almeland:

«Vil statsråden ta grep for å skille ut spillutvikling under en egen næringskode?

Begrunnelse:

Norges spillnæring er stadig voksende og eksportverdien av norskproduserte spill er stor. Spillutviklingen er fortsatt lite i Norge, og har hittil ikke nytt godt av egen næringskode. Det har gjort det vanskelig å følge utviklingen av næringen og synliggjøre det potensialet den har. I møter har norske spillutviklere etterlyst en egen næringskode som gjør det mulig å skille deres virke fra norsk spillproduksjon. Å etablere en slik underkategori bør være et forholdsvis enkelt grep som betyr mye for en næring i vekst.

Oppgaven med næringskoding er i dag delt mellom SSB og Enhetsregisteret. SSB foretar næringskoding av en rekke bedrifter til bruk i offentlig statistikk, og følger i stor grad internasjonale standarder. Enhetsregisteret bruker flere kilder, blant annet SSBs koding, når de grupperer næringer. De har også anledning til å innføre egne underkategorier.»

Svar:
Det er SSB som har ansvaret for vedta standarden for næringskoding til statistikkformål. Disse benyttes også av blant annet Brønnøysundregistrene til føringer i Enhetsregisteret.

SSB er en faglig uavhengig institusjon, jf. statistikkloven § 4-1. Departementet legger til grunn at uavhengigheten omfatter bl.a. valg av statistiske metoder og standarder, herunder inndelingen i næringskoder. Finansdepartementet har derfor ikke adgang til å pålegge SSB en endring av næringskoder, som det legges opp til i spørsmålet.

Dagens standard, NACE 2007, er fra 2007, men har gjennomgått enkelte justeringer etter 2007, enten som følge av behov vedtatt av Eurostat, eller som følge av særnorske behov.

Dersom spillbransjen opplever et stort behov for en egen næringskode, kan den ta kontakt med SSB direkte. Dersom SSB er enig i et slikt behov, så kan de selv velge å legge til en næringskode. Blant annet ble blogging lagt til for en tid tilbake, som følge av at det hadde oppstått et nytt behov.

Med hilsen

Siv Jensen

 

Til toppen