Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Staten anker kjennelse om nasjonalt minnested på Utøyakaia

Snart ti år etter at terroren rammet Norge og Utøya, er det viktig for regjeringen å få på plass et nasjonalt minnested i Hole kommune etter 22. juli. Vi anker tingrettens kjennelse fordi vi ønsker å holde fremdriften oppe og ferdigstille minnestedet til 10-årsmarkeringen neste år, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Det nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia i Hole. Plasseringen er valgt etter initiativ fra Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli og AUF, vedtatt i kommunestyret i Hole kommune og forankret i Stortinget.

16 naboer og andre som bor i nærheten av Utøyakaia har tatt ut søksmål mot staten og AUF med krav om at minnestedet ikke etableres. Det er også begjært midlertidig forføyning for å stoppe anleggsarbeidet midlertidig inntil hovedkravet er avgjort.

I dag avsa Ringerike tingrett kjennelse i saken om midlertidig forføyning, der staten og AUF pålegges å stanse arbeidet med minnestedet. Pålegget om stans gjelder ikke arbeidet med adkomstveien og kaia.

Staten har besluttet å anke tingrettens kjennelse.

– Det nasjonale minnestedet på Utøyakaia skal være et sted for å minnes hendelsene 22. juli, både for etterlatte, overlevende, nåværende og fremtidige generasjoner. Vi har hatt en lang og inkluderende prosess der vi har forsøkt å ta mest mulig hensyn til naboer og andre berørte. Både AUF og staten anker kjennelsen fordi vi håper å kunne fullføre arbeidet med å bygge et verdig minnesmerke til 10-årsmarkeringen neste år, sier Astrup.

Statsbygg stanser arbeidet med minnesmerket midlertidig som følge av tingrettens kjennelse. Arbeidet med å etablere adkomstvei, kai og kaianlegg, fortsetter.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00