Statens finansfond avvikles

Kongen i statsråd har i dag besluttet at Statens finansfond skal avvikles.

Kongen i statsråd har i dag besluttet at Statens finansfond skal avvikles.

Statens finansfond ble etablert ved lov 6. mars 2009 nr. 12. Formålet med finansfondet var å bidra midlertidig med kjernekapital til norske banker under finanskrisen for å sette bankene bedre i stand til å
opprettholde normal utlånsvirksomhet. Statens finansfond bidro med ansvarlig kapital til 28 banker. Ved årsskiftet 2013/2014 hadde 27 banker betalt tilbake kapitalinnskuddene, og det gjenstår kun ett engasjement i fondet. Statens finansfond har løst sin oppgave, og kan derfor avvikles. Folketrygdfondet bistår staten med forvaltningen av det ene gjenstående engasjementet.

Se mer informasjon på nettsiden til Statens finansfond

Til toppen