Statlig tilskudd: Nytt eller bedre bredbåndstilbud til 9 200 husstander

- Økt satsing på IKT og digitalisering vil være et viktig bidrag til å sikre fortsatt velferd og vekst i Norge. En grunnleggende forutsetning for digitalisering og økt bruk av digitale løsninger er at det finnes et godt og tilfredsstillende bredbåndstilbud i alle deler av landet. Det er de kommersielle aktørene som tar de store investeringene i bredbåndsutbygging, men staten tar et ekstra ansvar der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset. Derfor får 30 prosjekter i kommuner som har behov for bedre bredbåndsdekning nå midler til å forbedre eksisterende infrastruktur eller bygge ny, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stortinget bevilget i 2016 til sammen 126,5 millioner kroner over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging i distriktene. Midlene gir nå om lag 9 200 husstander nytt eller forbedret bredbåndstilbud. 

På vegne av Samferdselsdepartementet forvalter og tildeler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. I år fikk Nkom inn 102 søknader fra kommuner i 15 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene. Etter endelig behandling hos Nkom, ble 30 søknader innvilget.

Stadig flere kan få bredbånd med høye hastigheter
Rapporten Bredbåndsdekning 2016 har nettopp blitt lagt fram. Den viser at det fortsatt er god vekst i dekningen for de høyere bredbåndshastighetene. Rapporten viser at 78 prosent av husstandene nå kan få bredbånd med hastighet på minimum 100 Mbit/s. Dekningen er tilnærmet 100 prosent for hastigheter opp til 10 Mbit/s.

For flere opplysninger – se:

  • Pressemelding av 26. september på NKoms nettsider om tilskudd til bedre bredbåndsdekning
  • Pressemelding av av 22. september fra Samferdselsdepartementet om rapporten Bredbåndsdekning 2016 
Til toppen