Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsministeren og forsvarsministeren til Mali

Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker denne uken Mali. Under besøket skal de blant annet møte de norske soldatene som deltar i FNs fredsbevarende operasjon i Mali, samt Malis statsminister Boubou Cissé.

- Norges innsats i Mali er en del av vår satsing på sårbare stater og bekjempelse av voldelig ekstremisme. Bidrag til fred og stabilitet i Sahel-området vil være viktig for å skape vekst og utvikling, sier statsminister Solberg.

Regjeringen har i de siste årene trappet opp den norske innsatsen for stabilisering og konfliktløsning i Sahel, og den videre utviklingen i Mali er av stor betydning for regionen.

I møtene med Malis statsminister Boubou Cissé vil statsminister Solberg understreke at Norge støtter maliske myndigheters innsats for fred, stabilisering og bærekraftig utvikling.

- Mali er et av våre partnerland i utviklingspolitikken og Norge ønsker å være en langsiktig partner for fred, sikkerhet og utvikling i landet. Det er avgjørende at det internasjonale samfunn bistår Mali både med humanitær støtte til akutte behov og med langsiktige tiltak for å løse de grunnleggende årsakene til krisen i landet, sier statsminister Erna Solberg.  

Norge har hatt et engasjement i Mali siden tørkekatastrofene på 1980-tallet. Et bredt samarbeid med norsk sivilt samfunn og internasjonale partnere ble da etablert for å forebygge sult, fattigdom og konflikt i regionen. Engasjementet har senere blitt utvidet, og omfatter i dag satsing på utdanning, fred og forsoning, stabiliserings- og demokratistøtte. Norges deltakelse i FN-operasjonen MINUSMA har styrket regjeringens innsats for fred i regionen. Dette var første gang en norsk statsminister besøkte Mali.

Formålet med besøket er i første rekke å treffe de norske styrkene som deltar i FNs fredsbevarende operasjon i Mali, MINUSMA. Det høye trusselnivået i Nord-Mali, og det store geografiske operasjonsområdet med primært ørkenklima, gjør bakketransport svært krevende og risikofylt. Trusselbildet er en av hovedårsakene til FNs logistiske utfordringer med å få frem forsyninger gjennom den langstrakte ørkenen til FN-leirer i Nord-Mali. Det norske bidraget hjelper FN med å løse disse utfordringene .

Under besøket skal Solberg og Bakke-Jensen også treffe FNs assisterende spesialrepresentant for Mali, Joanne Adamson, og sjefen for MINUSMAs militære styrker, Lt.Gen Dennis Gyllensporre.

Norge har deltatt i FN-operasjonen MINUSMA i Mali siden etableringen i 2013. Et norsk militært transportfly, med rundt 60 personell, er fra mai til november 2019 utplassert i Bamako. Flyet inngår i en norsk-initiert rotasjonsordning som bidrar til å sikre operasjonen strategisk luftkapasitet over tid. Norge, Sverige, Danmark, Belgia og Portugal stiller fly på omgang. Norge bidro med sitt første transportfly til Mali i 10 måneder i 2016. Som ledd i den vedtatte forlengelsen av rotasjonsordningen kommer Norge til å delta med transportfly også i perioden 2021-22.

Norge bidrar også med stabsoffiserer i MINUSMAs hovedkvarter i Bamako og langsiktig drift av den norske leiren Camp Bifrost (tilsammen ca. 20 personer).

FN har stort behov for transportfly i Mali, og det norske bidraget er derfor en svært etterspurt nisjekapasitet som styrker MINUSMAs operative evne. Veibomber tar livet av flere FN-soldater i Mali enn noen andre steder i verden. Fly gir sikker transport og derfor er dette bidraget så viktig, sier forsvarsministeren.

Til toppen