Statsministerens program veke 4

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen møter måndag sentralbanksjef Øystein Olsen og fleire økonomar for å diskutere den økonomiske situasjonen.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 25. januar
Kl. 10.00: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen møter sentralbanksjef Øystein Olsen for å diskutere den økonomiske situasjonen.

Det vil vere mogleg å fotografere ved starten av møtet. Møtet går føre seg på Statsministerens kontor i Glacisgata 1. Oppmøte for fotografar klokka 09.40. Ta med pressekort og gyldig ID.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510.

Kl. 11.00: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen møter fleire økonomar for å diskutere den økonomiske situasjonen, i lys av aukande arbeidsløyse  og det kraftige fallet i oljeprisen. Økonomane som deltek på møtet er Harald Magnus Andreassen (Swedbank), Steinar Holden (UiO), Elisabeth Holvik (Sparebank 1 Gruppen) og Hilde Bjørnland (Handelshøyskolen BI).

Det vil vere mogleg å fotografere ved starten av møtet. Møtet går føre seg på Statsministerens kontor i Glacisgata 1. Oppmøte for fotografar klokka 10.40. Ta med pressekort og gyldig ID.

Kl. 12.30: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen møter pressa i etterkant av møta med sentralbanksjefen og økonomane. Oppmøte for pressefolk klokka 12.10. Ta med pressekort og gyldig ID.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510.

Kl. 18.00: Statsminister Erna Solberg er vert for ein festmiddag i samband med 100-årsjubileet til Arbeidsretten og Riksretten i Parkveien 45.

Tysdag 26. januar
Kl. 09.30: Statsministeren held opningstalen på Enovakonferansen 2016 i Trondheim. Konferansen går føre seg på Clarion Hotel & Congress Trondheim. 

Kl. 11.50: Statsministeren besøkjer bedrifta Toma. Bedrifta er med i NHO-prosjektet Ringer i Vannet, der målet er å skaffa jobb til folk som har falle utanfor arbeidslivet. Stad: Øvre Flatåsveg 12.

Pressekontakt i Trondheim er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458.

Kl. 16.45: Statsministeren held opningstalen på Arctic Frontiers Business-konferansen i Tromsø. Konferansen går føre seg på Clarion Hotel The Edge.

Pressekontaktar er politisk rådgivar Hans Christian Kaurin Hansson, telefon 924 58 181 og kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987.

Onsdag 27. januar
Kl. 09.00: Statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inviterer partane i arbeidslivet og andre sentrale aktørar til toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Stad: Statsministerens kontor, Glacisgata 1, VIP-rommet. Det er mogleg å fotografera ved starten av møtet. Oppmøte for fotografar kl. 08.30. Ta med pressekort og gyldig ID.

Møtedeltakarane er tilgjengelege for kommentarar etter møtet, om lag kl. 11.00. Oppmøte for pressefolk kl. 10.30. Ta med pressekort og gyldig ID.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948.

Kl. 15.00: Statsministeren taler under markeringa av den internasjonale holocaust-dagen på Akershusstranda.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987.

Fredag 29. januar
Kl. 09.30: Statsministeren besøkjer Stovner, der ho møter Ali Al-Jabri og deltakarar i prosjektet Unge møter eldre. Statsministeren omtalte dette prosjektet i nyttårstalen, og no skal ho sjå korleis prosjektet fungerer og læra meir om ulike integreringstiltak i bydelen.

Stad: Haugenstua Omsorgsbolig, Garver Ytterborgsvei 91.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458.