Statsråd Søviknes åpnet Ivar Aasen-feltet

Olje- og energiminister Terje Søviknes sto mandag for den offisielle åpningen av Ivar Aasen-plattformen i Nordsjøen.

Under åpningen av Ivar Aasen-feltet, fra venstre Øyvind Eriksen, statsråd Terje Søviknes, Karl Johnny Hersvik og Sverre Skogen.

 – Dette er en merkedag for både AkerBP og norsk petroleumsvirksomhet, sier Søviknes.

Åpningen skjedde sju uker etter at produksjonen startet på julaften i fjor. Ivar Aasen-feltet inneholder i underkant av 190 millioner fat oljeekvivalenter og forventes å produsere i 20 år.

Jeg vil gratulere operatøren AkerBP og partnerne for å ha levert prosjektet på tid og innenfor budsjett. Ivar Aasen vil levere arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet i en tid som er krevende for hele petroleumsnæringen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Ivar Aasen-utbyggingen er den største utbyggingen et norsk selskap utenom Statoil gjør på norsk sokkel på mange år. Totale investeringer er beregnet til 27,5 milliarder kroner.

Petroleumsnæringen kommer til å være Norges største næring i mange tiår framover. Men det forutsetter aktører med ambisjoner, vilje og evne til å videreutvikle de betydelige ressursene som fortsatt er igjen på norsk sokkel. Gjennom Ivar Aasen-prosjektet viser AkerBP vei, sier Søviknes.

Omvisning på Ivar Aasen-feltet, fra venstre Terje Søviknes og konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen. 

Ivar Aasen-feltet ligger i Nordsjøen, rundt 175 kilometer vest for Karmøy. Feltet ble funnet i 2008. Vanndybden er om lag 110 meter. Reservoaret med olje ligger på rundt 2400 meters dyp.

Feltet inneholder i underkant av 190 millioner fat oljeekvivalenter, og forventes å produsere i 20 år. Investeringskostnader er beregnet til 27,4 milliarder kroner.

Utbyggingen og eksportløsningene er samordnet med Edvard Grieg-feltet, som ligger ti kilometer sørøst. Oljen fra de to feltene eksporteres i en ny rørledning fra Grieg-feltet til oljeledningen Grane og videre til Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland.

Gassen er planlagt eksportert via britisk sokkel.

 Plan for utbygging og drift ble levert av Det norske i desember 2012 Partnere i lisensen er: AkerBP (operatør, 34,8%), Statoil Petroleum (41,5%), Bayerngas Norge (12,3%), Wintershall Norge (6,5%), VNG Norge (3,0%), Lundin Norway (1,4%), OKEA (0,6%).

Her kan du lese om feltet Ivar Aasen.

Til toppen