Stimuleringsordning for kultursektoren fra 1. juli på høring

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Forskriften for stimuleringsordningen for arrangementer fra 1. juli sendes på kort høring. Høringsfrist er onsdag 12. mai kl. 12.00.

Stimuleringsordningen foreslås videreført med hovedsakelig samme innretning som i første halvår 2021. Følgende endringer foreslås: Det settes et støttetak på 50 000 kroner for artisthonorar, og det settes krav til at arrangører øker egeninntjeningen der det er mulig.

Mottatte innspill