Stor investeringslyst i Nord- Trøndersk landbruk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Interessen for å søke IBU-midler til investeringer har vært svært stor i Nord- Trøndelag de siste årene. Den store pågangen har vært en utfordring å handtere innenfor begrensede rammer. Fylkesmannen har i høst ledet arbeidet i partnerskapet for å komme fram til klarere prioriteringskriterier i Regional strategi for landbruksrelatert næringsutvikling som skal gi bedre forutsigbarhet for søkere og andre involverte.

Forslaget er nå sendt på høring bredt til alle berørte parter i fylket. Fylkesmannen vil mot slutten av året ta endelig stilling til strategien etter at den har vært på høring. Dette vil skje samråd med landbruksforum som består av bl.a. faglaga i næringa, KS, Innovasjon Norge og Nord- Trøndelag fylkeskommune.

Melk og storfekjøtt er høgt prioritert for IBU-midler i Nord-Trøndelag.
Melk og storfekjøtt er høgt prioritert for IBU-midler i Nord-Trøndelag. Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag