Stor vekst i fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger i kommunene

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye tall fra SSB viser en vekst på 160 fysioterapeuter, 181 ergoterapeuter og 238 leger i kommunene fra 2016 til 2017. Det har vært en stor økning i årsverk for disse yrkesgruppene de siste årene.

-Regjeringen har gjennom Opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering bevilget midler slik at kommunene kan ansette flere fysioterapeuter og ergoterapeuter. Nå ser vi at tydelig at regjeringens politikk gir resultater. Disse gruppene er viktige for både å forebygge og behandle ulike lidelser, og for å fremme god helse og livskvalitet i befolkningen. Det er derfor svært gledelig med denne sterke veksten i årsverk, sier helseminister Bent Høie.

Fra 2018 har regjeringen stilt krav om at alle kommuner skal ha fysioterapeut. Fra 2020 vil det i tillegg bli stilt krav om at kommunene må ha ergoterapeut.

-Det er helt avgjørende med god helsefaglig kompetanse der folk bor. Det er i kommunen vi kan forebygge og gi hjelp på et tidlig tidspunkt. Ved å lovfeste kompetansekrav sørger vi ikke bare for å bedre helse- og omsorgstjenester i dag. Vi ruster også kommunene for morgendagen, sier Bent Høie.

Tall fra SSB viser også at det har vært en økning på 238 legeårsverk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten fra 2016-2017. Totalt økte legeårsverkene med 498 fra 2014-2017. For fysioterapeuter er økningen i samme periode på 370 årsverk, og for ergoterapeuter er økningen på 416 årsverk.