Stor vekst i jordmødre og helsesøstre i kommunene

Nye tall fra SSB viser en vekst på 134 helsesøstre og 46 jordmødre på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten fra 2016-2017. Det er en kraftig økning i årsverk for disse yrkesgruppene.

- Regjeringen har gjennom flere år satset på å bygge opp et godt lavterkskeltilbud til barn, unge og familier i kommunene. Nå ser vi tydelig at regjeringens politikk fungerer. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er spydspisser i det forebyggende arbeidet og innen psykisk helse, og har ansvaret for å følge opp kvinner og familier i barselperioden. Det er derfor svært gledelig at vi ser en så stor vekst i jordmødre og helsesøstre, sier helseminister Bent Høie.  

Til sammenligning økte årsverk for helsesøstre for 2015-2016 med 118, mens vi året før så en økning på 135. For jordmødre var tallene 39 flere årsverk for perioden 2015-2016, men det året før var en økning på 35.

-Dette betyr at barselomsorgen blir styrket og at oppfølgingen av nyfødte barn og nybakte mødre blir enda bedre. Vi er likevel ikke i mål, og vil fortsette satsningen, sier Bent Høie.    

I budsjettene for både 2017 og 2018 er helsestasjonene og skolehelsetjenesten styrket med over 1 milliard kroner. Gjennom budsjettforliket er det avsatt ytterligere 20 millioner kroner i øremerket tilskudd til jordmortjenester i kommunene i 2018.

Totalt økte antall årsverk jordmødre med 120 i perioden fra 2014-2017. Antall årsverk helsesøstre økte med 387 i samme periode.

(I en tidligere utsendt versjon av denne pressemeldingen har Helse- og omsorgsdepartementet oppgitt andre tall på økningen av antallet jordmødre og helsesøstre i kommunene. Årsaken var at SSB la ut feil tall morgenen torsdag 15. mars. SSB rettet tallene. Det samme har departementet gjort.)

Til toppen