Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Større åpenhet i statens regnskaper

I dag lanseres nettportalen Statsregnskapet.no som gjør det enklere å få oversikt over statens inntekter og utgifter.

–  Åpenhet er en forutsetning for tillit og troverdighet. Som myndigheter har vi et ekstra ansvar for åpenhet, fordi vi forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Åpenhet er å gjøre informasjon tilgjengelig i et format og på et språk som folk forstår og kan bruke. Denne nettsiden er et stort steg i riktig retning, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Sammenliknet med resten av Norden vil Norge nå bli ledende når det gjelder å gjøre statlige regnskapsdata tilgjengelig på en brukervennlig måte.

Mer åpenhet om offentlige utgifter er et prioritert område for regjeringen. Det er også en del av Norges forpliktelse i det internasjonale samarbeidet Open Government Partnership, hvor målet er å gjøre offentlig forvaltning mer åpen, mer ansvarlig og mer lydhør overfor innbyggerne.

– ­Statsregnskapet.no er et godt eksempel på hvordan vi gjennom digitalisering kan fornye, forenkle og forbedre offentlig forvaltning. Data blir mer tilgjengelige og det blir enkelt å sammenligne både på tvers av virksomheter og over tid, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Statlige regnskapstall har også tidligere vært offentlig tilgjengelige, men man har måttet lete gjennom store og komplekse regneark. Den nye nettsiden har en enkel og grafisk fremstilling av statens inntekter og utgifter, og kan brukes av alle.

Statsregnskapet.no er utviklet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på bestilling fra Finansdepartementet. DFØ har også ansvaret for å drifte løsningen.

Les mer på https://statsregnskapet.no/

Til toppen