Støtte til digitalisering av lokalradio

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Som oppfølging av lokalradiomeldingen sendes nå regelendringer på høring slik at lokalradioer skal kunne motta støtte til digitalisering. Regjeringen foreslår likebehandling av nasjonale sammenslutninger av lyd- og bildemedier.

På oppdrag fra Kulturdepartementet sender Medietilsynet i dag et forslag om endringer i støtteordningen for lokalkringkasting på høring. Endringen innebærer at lokalradioer kan søke om tilskudd til digitalisering. Halvparten av støtten på 13,5 millioner kroner til lokalkringkasting øremerkes dette formålet. 

Departementet ønsker å bidra til at DAB-nettet for lokalradio også kan bygges ut i de delene av landet hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging. – Med denne endringen vil lokalradioer utenfor storbyene kunne benytte seg av fordelene ved å bli digitalisert. Dette vil gjøre lokalradioene bedre rustet i konkurransen med andre digitale medier, sier kulturminister Thorhild Widvey. 

I stortingsmeldingen om lokalradio som ble lagt frem i vår, fremmet Kulturdepartementet flere tiltak for å bedre rammevilkårene for lokalradio. Alle lokalradioer utenfor de fire største byene fikk gratis konsesjonsforlengelse på FM i fem år, samtidig som alle innholdsforpliktelser og inntektsbegrensninger ble fjernet. Det ble videre foreslått en rekke tiltak for å sørge for at lokalradioene skulle få reell tilgang til DAB-nettet. 

For å sikre likebehandling åpner departementet samtidig for støtte til alle nasjonale sammenslutninger av lyd- og billedmedier. Forslaget har vært hørt tidligere og medfører at ingen bestemte forbund lenger skal nevnes i forskriften.