Styrker norsk industris rolle i F-35-produksjonen

Det norske selskapet Kitron har inngått en rammeavtale med Northrop Grumman Corporation. Avtalen er verdt én milliard kroner og løper til 2036.

Kitron vil levere en modul til det såkalte CNI-systemet (Communications, Navigation and Identification) på F-35-flyene. Kitron har vunnet denne avtalen i internasjonal konkurranse, noe som viser at norsk forsvarsindustri har konkurransekraft i verdensklasse.

- Jeg er glad for at regjeringens målrettede støtteordning for bistå norske bedrifter i den kritiske oppstartsfasen av F-35 prosjekter nå gir resultater i form av kontrakter for å produsere deler til våre nye kampfly. Avtalen er både med på å sikre norsk industris posisjon i programmet og med på å trygge Kitrons aktivitet i Arendal, sier statssekretær Øystein Bø.

Til toppen