Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrker tidlig innsats for de yngste skolebarna

Stortinget gav sin støtte til regjeringens forslag om innføringen av ny plikt til å gi intensiv opplæring til elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter. – Alle barn skal bli sett og få den hjelpen og støtten de behøver, og på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Lovforslaget som i dag ble vedtatt av Stortinget sikrer at skolene nå plikter å gi rask og egnet intensiv opplæring til elever fra 1. til 4. trinn som er i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og regning. Kravet blir gjeldende fra høsten.

- Å sitte på skolen uten å bli sett, eller oppleve at man ikke forstår, er demotiverende for barnet og krevende for familien rundt. Utfordringer oppstår gjerne tidlig i skoleløpet og får ofte utvikle seg over tid uten at det blir tatt skikkelig grep. Slik skal det ikke være., sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Skal sikre bedre samarbeid om barnet

Intensivopplæringen vil være en del av den ordinære opplæringen som skolen har plikt til å gi alle elever. En ekstrainnsats skal hjelpe elevene opp til det forventede faglige nivået, slik at eleven ikke blir hengende etter over tid. Elever som ikke oppnår de forventede resultatene med den ekstra innsatsen, vil ha rett til spesialundervisning.

Skolene får også en plikt til å samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn med vansker.

-  Selv om enkelte kommuner gjør en god innsats i dag, så er forskjellene for store. Ekstrainnsatsen må gis raskt og tidlig, og uten byråkrati. Med denne lovfestingen av tidlig innsats sørger vi for at absolutt alle barn i norske klasserom skal få den oppfølgingen de har behov for. I tillegg må ulike institusjoner rundt barna må samarbeide bedre, og det tydeliggjør vi med en slik tidlig innsats, sier Sanner.

Til toppen