Svalbard Globale frøhvelv er et av verdens mest innflytelsesrike prosjekter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Project Management Institute (PMI) har kunngjort at de rangerer Svalbard globale frøhvelv som et av verdens 50 mest innflytelsesrike prosjekter de siste 50 årene

PMI fremhever hvordan prosjektledelse har bidratt til å gjøre disse ideene til virkelighet. Listen setter Norge i svært godt selskap og i pressemeldingen fremheves frøhvelvet på Svalbard sammen med Apollo11, Boeing 747 og Human Genom prosjektet. Frøhvelvet er listet som nummer ti, mens på topp av listen er the World Wide Web. Det er 400 globale leder innen prosjektledelse som har laget listen basert på mer enn 1000 prosjekter.  PMI begrunner listen med at de ønsker å vise til at "dyktighet i prosjektgjennomføring vil være kritisk for å møte morgendagens utfordringer og muligheter".

Svalbard Globale Frøhvelv
Inngangspartiet til Svalbard Globale Frøhvelv. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Riccardo Gangale

Project Management Institute (PMI) er en medlemsorganisasjon for prosjektledelse, med flere enn 500 000 medlemmer i 185 land.

– Dette er svært gledelig og bekrefter den viktige rollen frøhvelvet har som en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner, og en stadig voksende befolkning, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Svalbard Globale frøhvelv er etablert og finansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet.

Frøene trygdt plassert i hvelvet.
Frøene trygdt plassert i hvelvet. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Matthias Heyde