Forsiden

Svar på spørsmål om dispensasjoner for pårørende i Ukraina med nære som ligger for døden i Norge

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om utenriksministeren vil ta initiativ overfor ukrainske myndigheter om å få på plass mulige dispensasjoner for pårørende i Ukraina slik at de kan komme til Norge for å ta farvel med sine nære som ligger for døden, forutsatt at de etter dette returnerer tilbake til Ukraina.

Skriftlig spørsmål nr. 1350 (2022-2023).
Datert 13.02.2023

Fra representanten Tobias Drevland Lund (R) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren ta initiativ opp mot ukrainske myndigheter om å få på plass mulige dispensasjoner for pårørende i Ukraina slik at de kan komme til Norge for å ta farvel med sine nære som ligger for døden, forutsatt at de etter dette returnerer tilbake til Ukraina?

Utenriksministerens svar:
Den konkrete historien representanten Tobias Drevland Lund viser til, er i likhet med så mange enkeltskjebner i denne krigen, hjerteskjærende.

Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina medfører dessverre forferdelige lidelser for svært mange ukrainere. At ukrainske borgere har økt behov for å få behandling for alvorlig sykdom i utlandet, er en av disse konsekvensene. Representanten opplyser at pasienten han viser til, er hentet til Norge for behandling gjennom ordningen med medisinsk evakuering som EUs sivile beredskapsordning UCPM koordinerer, der også Norge deltar.

Ukraina er et land i krig. Det innebærer at ukrainske myndigheter må gjøre mange vanskelige avveininger. Ukrainske myndigheter må selv vurdere hvilke utreiserestriksjoner som til enhver tid skal gjelde på grunn av krigssituasjonen. Dette er ikke et spørsmål det er naturlig for norske myndigheter å ta opp med ukrainske myndigheter.