Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om krigsmateriell og konflikten i Jemen

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) om utenriksministeren vil sikre at ikke noe krigsmateriell eksporteres fra Norge til noen av de krigførende landene etter at fredssamtalene i Sverige mellom partene har startet.

Skriftlig spørsmål nr. 459 (2018-2019).
Datert 26.11.2018

Fra representanten Petter Eide (SV) til utenriksministeren:
Spørsmål: FN opplyser at partene i borgerkrigen i Jemen skal møtes i Sverige om kort tid for fredssamtaler. Både den saudiledede koalisjonen som støtter Jemens regjering og Houthi-opprørerne skal delta. Tilførsel av våpen og annet krigsmateriell til de krigførende parter under fredssamtalene vil undergrave målet om fred. Vil utenriksministeren sikre at ikke noe krigsmateriell eksporteres fra Norge til noe krigførende land fra dato etter at fredssamtalene har startet? 

Utenriksministerens svar:
Jeg er svært bekymret for situasjonen i Jemen. Ifølge FN risikerer millioner av mennesker i landet nå hungersnød. Samtidig er det betydelige utfordringer med å få den humanitære nødhjelpen frem til befolkningen. Norge oppfordrer partene i konflikten til å sørge for humanitær tilgang, respektere humanitærretten, sikre beskyttelse av sivilbefolkningen og stanse krigshandlingene.

Bare en politisk løsning kan gi varig fred. Norge har tett kontakt med FNs spesialutsending Martin Griffiths, og støtter hans innsats for å starte en politisk prosess. Det er positivt at det nå er et økt internasjonalt press på partene for å delta i FN-ledete forhandlinger. Det legges opp til politiske samtaler mellom partene i Sverige, sannsynligvis i løpet av den neste måneden.

Eksport av våpen og ammunisjon (A-materiell) til De forente arabiske emirater (FAE) ble suspendert i desember 2017. Videre er terskelen for å avslå eksport av annet militært materiell enn våpen og ammunisjon (B-materiell) til land som deltar i militære operasjoner i Jemen, ytterligere senket. Når det gjelder Saudi-Arabia, står Norge i en annen situasjon enn mange andre land fordi vi aldri har åpnet for eksport av A-materiell til landet. I høst besluttet Utenriksdepartementet at det i den nåværende situasjon heller ikke skal gis nye lisenser for eksport av annet forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk til Saudi-Arabia.

Norge har et meget strengt og omfattende eksportkontrollregelverk. Alle søknader om lisens for forsvarsmateriell blir grundig vurdert etter Utenriksdepartementets retningslinjer for behandling av søknader om eksport av våpen, ammunisjon og annet militært materiell, tilhørende teknologi og tjenester for militære formål. Retningslinjene forutsetter en grundig vurdering av de innen- og utenrikspolitiske forholdene i det aktuelle mottakerlandet. Dersom departementet vurderer at det er en uakseptabel risiko for at det aktuelle utstyret kan bli brukt til intern undertrykking, til å begå alvorlige brudd på humanitærretten eller de grunnleggende menneskerettighetene, vil lisens ikke innvilges. Vår «føre-var»-linje medfører stor årvåkenhet bl.a. når det gjelder risiko for bruk i Jemen.

Til toppen