Svar på spørsmål om handelsavtaler Vest-Sahara

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om EU og eventuelle handelsavtaler med produkter fra de marokkansk okkuperte områdene i Vest-Sahara.

Skriftlig spørsmål nr. 442 (2018-2019).
Datert 23.11.2018

Fra representanten Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren:
Hva gjør Norge for å ta opp med våre nærmeste europeiske allierte at EU ikke kan inngå handelsavtaler dekkende produkter fra de marokkansk-okkuperte områdene av Vest-Sahara i strid med det saharawiske folkets rett til selvbestemmelse, med respekten for Vest-Saharas grenser og med prinsippet om en regelstyrt internasjonal orden? 

Utenriksministerens svar:
Norge støtter FNs innsats for en politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. FNs sikkerhetsråd forutsetter at en politisk løsning må innebære selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara. Partene må komme frem til en varig og rettferdig politisk løsning som ivaretar en slik selvbestemmelsesrett. Det er positivt at samtlige parter og naboland har besluttet å delta på møtet i regi av FNs spesialutsending Horst Köhler, i Genève i begynnelsen av desember.

Rådet for den europeiske union vedtok å endre EUs assosieringsavtale med Marokko i juli i år, til tross for EU-domstolens gjentatte konklusjoner om at varer fra Vest-Sahara ikke kan inngå i handelsavtaler med EU. Endringen i assosieringsavtalen er ventet å komme opp til behandling i Europaparlamentet i januar 2019. Det er delte oppfatninger blant EUs medlemsland i dette spørsmålet, der enkelte EU-land ønsker mer handel med varer fra Vest-Sahara mens andre er mer tilbakeholdne.

EU er kjent med at norske myndigheter siden 2007 har frarådet at norsk næringsliv engasjerer seg i handel, investeringer, naturressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten.