Forsiden

Tale foran Stortinget på dagen for invasjonen 24. februar

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims tale foran Stortinget på årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022.

Sjekkes mot framføring

Takk, Ukraina.
Djakuju, Ukraino.   
Kjære alle sammen,

Først av alt vil jeg rette en uendelig stor takk til det ukrainske folk.

Takk for at dere – den forferdelige morgenen 24. februar 2022 – ikke lot dere overkjøre. Takk for at dere sto imot Russlands massive folkerettsbrudd.

Takk for at dere kjempet imot i dagene og ukene som fulgte – selv om mange trodde slaget var avgjort på forhånd.

Takk til dere som kjempet videre da Kyiv virket fortapt – da en seksti kilometer lang rekke med stridsvogner sto oppstilt.

Det ukrainske folk har vist en  kampkraft, en besluttsomhet – en kjærlighet til eget land som har overveldet hele verden.

Derfor er 24. februar også en håpet og motets dag.

På denne dagen skal vi også minnes at Russlands aggresjon mot Ukraina har pågått lenge. Det er nå snart ni år siden Krim-halvøya ble annektert.

Dagen i dag er en dag for å minnes de mange som har gitt sine liv i frihetskampen. Og for å minnes de altfor mange uskyldige sivile ofrene for Russlands folkerettsstridige krigføring.

*** 

Den moralske kampen er allerede avgjort. Men krigen på slagmarken er langt ifra over. 

Det vår selvsagte plikt å hjelpe.

Derfor har Norge lansert et støtteprogram for Ukraina - Nansen-programmet - på 75 milliarder kroner.  Støtten fordeles over fem år.

Det er en samlet enighet mellom regjeringen og opposisjonen på Stortinget. Uansett hvem som vinner neste valg, uansett hvem som danner flertall i bygningen bak meg  – er Norges langsiktige solidaritet med Ukraina hogd i stein.

Med Nansen-programmet skal vi yte mer bistand til de millioner av ukrainere som er på flukt. Med økt militær støtte kan Ukraina stå imot angriperne og vinne tilbake territorier. Og snart - skal vi bidra med å gjenoppbygge Ukraina.

Det ukrainske folket kjemper også for oss. For våre verdier – for demokrati og en rettsbasert verden. Ukrainas frihet er også vår frihet.

***

Morgenen 24. februar 2022 våknet verden til et mareritt. Men vi står sammen i kampen og i håpet.

Norge er dypt takknemlige for at Ukraina forsvarer en verdensorden under angrep. Vi står sammen med dere.

Takk for at dere er – takk for at dere forblir – Ukraina.  

Duzje djakuju.