Telenor Norge AS og TeliaSonera Norge AS er vinnere i auksjonen om frekvenser i 1800 MHz-båndet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er flott at ekomtilbydere er villig til å investere i god infrastruktur for innbyggere i hele landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Første del av tildelingsprosessen er nå avsluttet etter syv auksjonsdager med til sammen 83 runder med budgivning. Totalprisen for frekvensene ble 877 983 276 kroner.

Frekvensene vil bli brukt til å tilby økt kapasitet i mobilnettene, der dette er påkrevet.

Les mer om saken på Nkoms hjemmesider.

Ekomplan

Regjeringen arbeider med en ny digital agenda for Norge. Ekomplanen skal være en selvstendig del, og regjeringen satser på å legge arbeidet fram for Stortinget på nyåret 2016. Ekomplanen vil omfatte temaer som sikkerhet i ekomnettene, bredbånd, mobil, markedsregulering, nye aktører og tjenester, nettnøytralitet, leveringsplikt og innføring av ny teknologi.

- God infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn. Det gjelder selvfølgelig også infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon. Digitalisering har enorm betydning for økonomi og samfunnsutvikling, og kan være en stor konkurransefordel for Norge i kampen om fremtidens arbeidsplasser, sier samferdselsministeren.

Les mer om Ekomplanen