Tidenes største IKT-øvelse

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tidenes største IKT-øvelse i Norge avholdes 29. og 30. november. Scenarioet for Øvelse IKT16 inneholder omfattende IKT-angrep som lammer flere sektorer og forvaltningsområder.

– Formålet med øvelsen er å sette Norge bedre i stand til å håndtere et større IKT-angrep som rammer på tvers av sektorer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Scenarioet for øvelsen er svært aktuelt og tar utgangspunkt i de åpne trussel- og risikovurderingene fra NSM, PST og E-tjenesten. Øvelsen samler deltagere fra over 50 offentlige og private virksomheter og responsmiljøer.

– Vi øver for å bli bedre i stand til å håndtere et større IKT-angrep som rammer på tvers av sektorer. Da får vi testet hvordan vi varsler, samarbeider og rapporterer mellom sektorer og nivåer. Målet er at relevante myndigheter og responsmiljøer skal kunne varsle og håndtere et alvorlig IKT-angrep på en god måte, sier Anundsen videre.

IKT-sikkerhet er et viktig satsingsområde for regjeringen. IKT-sikkerhetsarbeidet må sees i et helhetlig perspektiv, på tvers av sektorene, og i sammenheng med det øvrige arbeidet for samfunnssikkerhet.

Øvelser er et viktig verktøy for å avdekke svakheter og forbedringspunkter, og derigjennom styrke evnen til håndtering av omfattende IKT-angrep.

– Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden. Men den raske digitaliseringen har medført endringer i vårt risikobilde siden utviklingen også har ført med seg nye sårbarheter. Mange kritiske samfunnsfunksjoner er avhengig av digitale løsninger, og store IKT-angrep kan få omfattende konsekvenser dersom de ikke håndteres riktig og godt, sier justis- og beredskapsminister Anundsen.